ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU gồm 8 chương do
ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY thực hiện
P.O. Box 670743, Station C
Flushing, NY 11367, USA
Email:
DaiHoaMatNuoc@gmail.com

Chú ý: Toàn bộ chương trình này được trình chiếu trên hệ thống "You tube" và được  thiết kế theo phương pháp "Tự điều khiển (manual)", muốn xem phim (từ chương 1-8), bạn phải bấm nút "Play (hình mũi tên)"  được đặt dưới cùng bên góc trái của mỗi đoạn phim (chương). Muốn ngừng, bạn chỉ cần bấm nút "Play (2 ghạch đứng)".

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2 - VIỆT NAM & TRUNG CỘNG TRONG CHIẾN TRANH

CHƯƠNG 3 - THAM VỌNG TRUNG CỘNG TRÊN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 4 - VIỆT NAM & TRUNG CỘNG HÔM NAY

CHƯƠNG 5 - NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CỰU ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN

CHƯƠNG 6 - NGUỒN GỐC DÂN TỘC &VĂN HÓA VIỆT NAM

CHƯƠNG 7 - HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

CHƯƠNG 8 - THANH NIÊN VIỆT NAM XUỐNG ĐƯỜNG
CHỐNG SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG CỘNG

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU)
Chương: 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 2 - VIỆT NAM - TRUNG CỘNG TRONG CHIẾN TRANH) 
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 3 - THAM VỌNG TRUNG CỘNG TRÊN THẾ GIỚI)
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 4 - VIỆT NAM - TRUNG CỘNG HÔM NAY)
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 5 - NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CỰU ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN)
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 6 - NGUỒN GỐC DÂN TỘC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM)
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 7 - HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG HÔM NAY)
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC
PHIM TÀI LIỆU
(CHƯƠNG 8 - THANH NIÊN VIỆT NAM XUỐNG ĐƯỜNG
CHỐNG SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG CỘNG)
Chương: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đầu trang

 

HẾT

Đăng ngày Thứ Ba, NOV 30, 2010
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH