Bắc đẩu tinh

 

30-T4-Đen, 2015 - Năm thứ 40
Tin LHCCS/HTĐ & PC

Minh xác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ
v/v Tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Ngày QLVNCH 19-6

Tạ Cự Hải
CT/LHCCSVNCH/HTD&PC5

Bấm vào đây để in ra giấy

From: Hai Ta <haicta@gmail.com>
To: to LCol, Paul, Gen


Minh xác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ v/v Tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Ngày QLVNCH 19-6

Kính gửi:

Quý Niên Trưởng Tướng Lãnh
Quý Niên Trưởng
Quý Hội Trưởng
Quý Chiến Hữu

Nhằm tránh những xuyên tạc và hiểu lầm có thể có trong môi trường sinh hoạt chính trị phức tạp hiện nay, Liên Hội xin minh xác như sau:

1. Liên Hội CCSVNCH/HTD&PC sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 năm Ngày Quân Lực VNCH 19/6 tại Kỳ Đài Trung Tâm Eden, Falls Church, Virginia.

2. Thành phần tham dự sẽ gồm toàn thể các Hội Đoàn Quân-Cán-Cảnh thành viên của Liên Hội, các Hội Đoàn thuộc Cộng Đồng Việt Nam Washington D.C., MD & VA, và Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản.

3. Liên Hội sẽ không tham gia hoặc tham dự bất cứ một Lễ Kỷ Niệm 19/6 nào khác tổ chức tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.

4. Liên Hội sẽ có Thông Báo Thư Mời chính thức vào thượng tuần tháng Năm sắp tới về Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Ngày QLVNCH 19/6 năm nay.

Trân trọng cám ơn Quý Vị.

Tạ Cự Hải CT/LHCCSVNCH/HTD&PC
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
24/4/2015

      

Bấm vào đây để in ra giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình a class="auto-style19" href="../../../LHCCSHTD_KT/LHCCSHTD_KT_KyThuat.htm#T242MSIE">Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Tạ Cự Hải CT/LHCCSVNCH/HTD&PC chuyển
http://lhccshtd.org

 

Đăng ngày Thứ Bảy, April 25, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang