Bắc đẩu tinh
 

 

30-T4-Đen, 2015 - Năm thứ 40
Thông báo Cộng đồng


CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC - Thông cáo Báo chí:
Sinh hoạt Mùa Quốc Hận Năm thứ 40 - 2015

 

 

 

Xem chương trình Tuần lễ Quốc Hận 30-T4-Đen...

 

Ghi chú: Quý vị bấm vào các hàng chữ trong vòng tròn để xem chi tiết các chương trình

 

 

Đoàn Hữu Định,
Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình a class="auto-style19" href="../../../LHCCSHTD_KT/LHCCSHTD_KT_KyThuat.htm#T242MSIE">Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định, Đương Kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, April 15, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang