TẤM THẺ BÀI

Hạt Sương Khuya đơn ca

Bấm nút "Play" để xem phim chớp bóng
(Nếu trên màn ảnh chỉ hiện lên chữ "x" màu đỏ ở trên tận cùng góc trái, hay không có gì hết,
thì bạn nên điều chỉnh chương trình Internet Browser của bạn cho chạy "Run
Signed ActiveX controls")

Chú ý: Nếu bạn không muốn dùng "Signed Activex control" để xem phim on-line, bạn có thể bê cuộn phim này về máy
bằng cách "Right-click" vào đây, & chọn "Save target as", sau đó hướng dẫn chương trình để lưu trữ phim vĩnh viễn
vào bộ đĩa (Hard Disk Drive/HDD) trên máy bạn.  Và từ đây bạn có thể nhẩn nha xem phim khi có thời gian.
Phim được thiết lập ở dạng MP4, vì thế máy của bạn phải được trang bị một trong hai
chương trình Microsoft/Windows Media Player hay iTune (Apple) thì mới xem phim được.
Phim dài 10 phút, khổ (size) 21MB.
 Muốn điều chỉnh màn ảnh, bạn "
right-click" ngay trên
màn hình và chọn "
Zoom", sau cùng chọn "khổ (size)" của màn hình.

...hoặc xem phim trên chương trình YouTube: http://youtu.be/sQO0eLoRRGU
...hay Nghe phần âm thanh (MP3) (Khổ/Size: 2.22MB)

 

Những trang liên hệ

 

Tấm Thẻ bài - Truyện ngắn

Tấm Thẻ Bài - Tìm gặp những Anh hùng

Tấm Thẻ bài - Người lính đồng minh Hoa Kỳ

 

 

Đăng ngày Thứ Hai, AUGUST 22nd, 2011
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, SEPTEMBER 3rd, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH