Bắc đẩu tinh

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đệ Nhất Cộng Hòa

 

 

 

Đệ Nhị Cộng Hòa

82 HÀI CỐT TỬ SĨ VNCH ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY TẠI VN

 

NƠI ĐÂY VỚI ÁNH SÁNG NGÀN THU
SƯỞI ẤM LINH HỒN NGƯỜI ANH HÙNG NƯỚC NAM VỊ QUỐC VONG THÂN

 

 

         
01   02   03

 
 
   
01. CAO VĂN TÍNH
SQ: 59/135886. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:

02. TRẦN VĂN SANG
SỄN VĂN Q: 70/126078. Loại máu: A
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:

03. NGUYỄN VĂN QUỚI
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
04   05   06

 
 
   
04. PHẠM VĂN THẮNG
SQ: 69/123640. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  05. Ngô Văn Đức
SQ: 73/105119. Loại máu: O
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  06. LÊ THÀNH CÔNG
SQ: 56/866498. Loại máu: O
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
07   08   09

 
 
   
07. ĐÀO XUÂN SINH
SQ: 63/125670. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  08. NGUYỄN TĂNG ĐÀO
SQ: 67/812101. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  09. BÙI VĂN QUANG
SQ: 64/000426. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
10   11   12

 
 
   
10. HUỲNG VĂN KHỎE
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
11. LÃ TRUNG
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
12. KIỀU GIA LANG
SQ: 47/776622. Loại máu: O RH+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
13   14   15

 
 
   
13. NGUYỄN VĂN HAI
SQ: 64/000367. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  14. ? VĂN LÂM
SQ: 67/903967. Loại máu: B+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  15.
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
16   17   18

 
 
   
16. LÊ VĂN MẠNH
SQ: 191953. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  17. LÂM VĂN HỔ
SQ: 70/105973. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  18. TRANG VĂN QUÂN
SQ: 53/513812. Loại máu: O+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
19   20   21

 
 
19. TRẦN VĂN LAN
SQ: 74/102640. Loại máu: O+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  20. ĐỖ VĂN DŨNG
SQ: 74/004814. Loại máu: B
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  21. TRẦN VĂN THẮM
SQ: 75/002258. Loại máu: A+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
22   23   24

 
 
   
22. LÊ VĂN TRAI
SQ: 54/765897. Loại máu: A+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  23.
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:  . Quê quán: Bình Định
  24.
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
25   26   27

   
 
   
25. NGUYỄN VĂN CẮT
SQ: 67A/806702. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  26. TRẦN HỮU DUYÊN
SQ: 67A/170218. Loại máu: A+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  27. BÙI HOÀNG SÂM
SQ: 69/001249. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
28   29   30
 
   
   
28. PHẠM VĂN MƯỜI
SQ: 167487. Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  29. LÊ XUÂN QUANG
SQ: 69/133781. Loại máu: B+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  30. VŨ VĂN BÁO
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
31   32   33
 
   
   
   
31. NGUYỄN VĂN HƯNG
SQ: 72/121374. Loại máu: B+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  32. NGUYỄN VĂN TUẤN
SQ: 53/639949. Loại máu: B+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  33. NGUYỄN VĂN MÁ
SQ: 75/127532. Loại máu: O+
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
34   35   36
         
   
34. NGUYỄN VĂN CHÚC
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  35. TRẦN ĐÌNH ĐĂNG
SQ: . Loại máu:
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
  36. NGUYỄN VĂN BẢY
SQ: 59/182638. Loại máu: B
Ngày nhập ngũ:; . Quê quán:
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những buổi lễ Truy Điệu Anh Hùng Tử Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
do Liên hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận tổ chức.

 

Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2012
NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG TẠI HOA KỲ - MEMORIAL DAY, MAY 28TH, 2012
Lễ Truy Điệu Anh Hùng Tử Sĩ VNCH Vị Quốc Vong Thân, 30-4-2012
Tấm Thẻ Bài… (AUGUST 22nd, 2011)
Lễ Truy Điệu Anh Hùng Tử Sĩ VNCH Vị Quốc Vong Thân - Ngày Quốc Hận 30/4/2011

Lễ Truy Điệu Anh Hùng Liệt Sĩ VNCH Vị Quốc Vong Thân - Ngày Quốc Hận 30/4/2010
Lễ Truy Điệu Anh Hùng Liệt Sĩ VNCH Vị Quốc Vong Thân - Ngày Quốc Hận 30/4/2009
Hình ảnh buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quốc Hận 30/4/2009 do hội cựu SVSQTB/TĐ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức
Hình ảnh ngày Diễn Hành Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn - Thứ 2 ngày 25, tháng 6, năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa Trang Quân Đội VNCH - Biên Hòa (August 1, 2010)

 

 

Nhạc nền - Hòa tấu Hồn Tử Sĩ: Hồn Tử Sĩ Nhạc bản: PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Các Bộ Huy Hiệu thuộc các Quân-Binh chủng QLVNCH (trái & giữa); tượng Tiếc Thương (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Ban Kỹ Thuật sưu tầm & trình bày

 

Đăng ngày Thứ Bảy, February 14, 2009
Cập nhật hóa ngày Thứ Ba, October 14, 2014
Cập nhật hóa ngày Thứ Ba, July 24, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 


Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang