Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn NămCờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

Quốc Thiều Thế Giới*
(Bạn bấm nút mũi tên (Play) để nghe nhạc.
Muốn tiến đến 1 bản quốc ca của một nước, bạn bấm vào
 lá cờ của nước đó trên hàng cờ Thế giới trên cùng)

Chào cờ Liên Hiệp Quốc
(Hymm of The United Nations)


Bài Quốc Thiều Gia Nã Đại
(Canada National Anthem)


Bài Quốc Thiều Úc Đại Lợi
(National Anthem of Australia)


Bài Quốc Thiều Pháp Quốc (Hợp xướng Nam)
(National Anthem of French)
Quốc thiều Pháp Quốc (Đơn ca)

Bài Quốc Thiều Anh Cát Lợi
(National Anthem of United Kingdom)


Bài Quốc Thiều Đức Quốc
(National Anthem of Germany)


Bài Quốc Thiều Nhật Bản
(National Anthem of Japan)


Bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà
(National Anthem of Repubic of South Vietnam)


Bài Quốc Thiều Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
(National Anthem of USA)

(Do ca đoàn Tổng Hợp gồm các Quân trường Huấn luyện Sĩ Quan Hoa Kỳ:
Hải Quân, Không Quân, Lục Quân, và Phòng Vệ Duyên Hải trình bày)


Bài Quốc Thiều Thuỵ Điển
(National Anthem of Sweden)


Bài Quốc Thiều Thụy Sỹ
(National Anthem of Switzerland [Swisse])


Bài Quốc Thiều Ý Đại Lợi
(National Anthem of Italy)


Bài Quốc Thiều Vatican
(National Anthem of Vatican)


Bài Quốc Thiều Hy Lạp
(National Anthem of Greece)


Bài Quốc Thiều Tân Tây Lan
(National Anthem of New Zealand)


Bài Quốc Thiều Ba Lan
(National Anthem of Poland)


 

* Chú ý: đây là trang giải trí về Âm nhạc Thế giới, về các bài Quốc Thiều trên thế giới, mặc dầu trang web này không đăng nhạc quốc ca của các nước Cộng sản,
kể cả VNCS, nhưng có một số chương trình trên hệ thống YouTube có thể sẽ cung cấp các "links" đến các nước CS sau khi nghe xong 1 bản nhạc,
Ban kỹ thuật không thể kiểm soát được YouTube và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề này
.

 

 

Đăng ngày Chúa Nhật, JUL 11, 2010
Cập nhật hóa ngày Thứ Hai, October 10th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH