TRANH KHÔNG LỜI VỀ MỘT THƯƠNG PHẾ BINH HOA KỲ
SILENT STORY OF A WOUNDED AMERICAN SOLDIER

Have you ever read a story with no words?Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, October 19th, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH