Kỷ niệm 37 Năm ngày 30 Tháng Tư Đen

ĐẠI NHẠC HỘI KỲ 5 - CÁM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH

Do Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QL/VNCH,
Trung Tâm Asia, Đài Truyền Hình SBTN và SET,
Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH Nam California,
Tổng Hội Sinh Viên Nam California, v.v. tổ chức

Ngày Chúa Nhật, mùng 7 tháng 8, năm 2011 tại sân vận động,
trường Trung Học Bolsa Grande, thành phố Garden Grove, California

Phụ lục: Nghe cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Không Tánh tại chùa Liên Trì, Sài Gòn, Việt Nam

 

 

TẬP 1

 

TẬP 2

TRANG HÌNH ẢNH

Xem thêm hình ảnh về Đại Nhạc Hội Thương Binh Kỳ 5 dưới đây do anh Võ Thiều thực hiện:

https://picasaweb.google.com/112596496334334247207/DaiNhacHoiKy5CamOnAnhNguoiThuongBinhVNCH?feat=email&gsessionid=5uf06YPozZEmEthGNPY41w#

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Lời giới thiệu: Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh, Vụ trưởng Vụ Từ thiện, Văn phòng 1, GHPG/Việt Nam Thống Nhất tại thành phố Sài Gòn v/v Công an CSVN đã ngăn chận không cho Chùa Liên Trì, nơi HT TKT trụ trì, tổ chức buổi cơm chay và phát quà cho khoảng 200 ACE Thương binh QLVNCH.  Qua bài phỏng vấn dưới đây, chúng ta, người Việt Nam trên khắp năm châu và tại quốc nội phải ý thức được rằng: ta không thể chung sống hòa bình và Hòa hợp Hòa giải với người Cộng sản man rợ đang thống trị đất nước VN này được!

Mời bạn bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by BMH do Hoàng Vinh đăng trên hệ thống Youtube

 

 

Đăng ngày Thứ Ba, AUGUST 9th, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH