Nghi thức chào Quốc/Quân Kỳ VNCH

Trong các buổi Lễ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa

Sách hướng dẫn Nghi Thức Chào Quốc/Quân Kỳ (PDF)

1. Khai Quân Hiệu (MP3)
2. Kèn Thượng Kỳ (MP3)
3. Quốc Thiều Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (MAY 10th) (MP3)
4. Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa (MAY 10th, 2011) (MP3)
5. Phút Mặc Niệm (MAY 10th, 2011) (MP3)
6. Bế Quân Hiệu (MP3)

Đăng ngày Thứ  Tư, JUL 21, 2010
Cập nhật hoá ngày Thứ Ba, MAY 10th 2011
Ban Kỹ thuật, K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH