Những bài viết về Cố TT NĐD:

Đồng bào VN Tưởng nhớ NĐD | TT NĐD & Những kẻ Mưu sát Ông | Phản Quốc hay Ái Quốc | Noi Gương Nhà Ngô | Đệ-I VNCH NĐD, Kẻ Sĩ cuối cùng |
Suy Tôn Ngô Tổng Thống | Lịch sử VN Ghi Ơn NĐD | Đầu trang
Phụ lục

SUY TÔN NGÔ TỔNG THỐNG

Bấm vào đây để in ra giấy (Print) | Lịch sử VN Ghi Ơn Ngô Chí Sĩ

Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bốc lột
Diệt thực dân đang rắc gieo tàn phá

Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn tiếng không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn
Cùng chung sức với người
Thề đồng tâm xây đắp cho ngày mai

ĐK-1
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Xin thượng đế ban phước lành cho người

ĐK-2
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống
Chung đắp xây nền thống nhất sơn hà

Bấm vào đây để in ra giấy (Print) | Lịch sử VN Ghi Ơn Ngô Chí Sĩ

Nhạc nền: Bài hát Suy Tôn NGÔ TỔNG THỐNG (Hợp xướng) | MIDI (MP3) | Nhạc bản (Sheet music)

Nguồn: http://colhungnguyen.webs.com/VNCHradoitronghoancanhnao.html (Lời)
http://vinhdanhquanlucvietnamconghoa.blogspot.com/2009/04/suy-ton-ngo-tong-thong.html  (Nhạc)
by Ban Kỹ Thuật

Những bài viết về Cố TT NĐD:

Đồng bào VN Tưởng nhớ NĐD | TT NĐD & Những kẻ Mưu sát Ông | Phản Quốc hay Ái Quốc | Noi Gương Nhà Ngô | Đệ-I VNCH NĐD, Kẻ Sĩ cuối cùng |
Suy Tôn Ngô Tổng Thống | Lịch sử VN Ghi Ơn NĐD | Đầu trang
Phụ lục

PHỤ LỤC - COIN COLLECTION & DI VẬT LỊCH SỬ THUỘC NỀN ĐỆ NHẤT-VNCH

M

T

T
R
Ư

C
    Khổ (size in pixel): 154x154 (Life size) 100x100 96x96 75x75 73x73 72x72 68x68 63x63 54x54
M

T

S
A
U

 

Ban Kỹ Thuật ghi chú: Trên đây là một loạt Đồng tiền cắc 50 su đã được phát hành dưới thời Đệ I-VNCH tại miền Nam, nước VN ta.
Đồng bạc cắc này được đúc bằng kim loại "Nhôm". Mặt trước khắc hình Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, sáng lập viên nền Đệ I-VNCH,
mặt sau khắc hình một khóm Trúc.  BKT soạn các hình theo dạng PNG (Portable Network Graphic) với nhiều khổ (size) khác nhau để quí vị tùy nghi sử dụng.

BKT sưu tầm và trình bày

 

Đăng ngày Thứ Bảy JULY 16th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH