Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn NămCờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 
Viếng trang điện tử của Binh Chủng Nhảy Dù QLVNCH tại hải ngoại
toàn dân?

TIỂU SỬ BINH CHỦNG NHẢY DÙ
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
1952-1975

Sao con

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bài viết | Hình ảnh | Đầu trang | Đại Hội GĐMĐ 30th | Đại Hội GĐMĐ 31st

ĐÀI KỶ NIỆM THIÊN SỨ MICHAEL
THÁNH TỔ SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QL-VNCH

 

oOo

TỔ CHỨC BINH CHỦNG NHẢY DÙ QL-VNCH

SĐND/QL-VNCH gồm có 4 Lữ Đoàn: LĐ1ND, LĐ2ND, LĐ3ND, & LĐ4ND (LĐ4ND là LĐ tân lập năm 1975)
Ngoài ra SĐND còn có các đơn vị Đặc biệt như: Các Đại Đội Trinh Sát Nhảy Dù 1, 2, 3, 4.
Các Tiểu Đoàn Pháo Binh 105 ly 1, 2, 3, 4 (việc thành lập TĐ4PBND chưa hoàn tất);
Các Tiểu Đoàn Yểm Trợ như: Công Binh, Truyền Tin, Yểm Trợ, Khối Bổ xung Sư Đoàn Nhảy Dù, và Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù.
Ngoài ra SĐND còn có  Tiểu Đoàn Quân Y và bệnh viện ĐỖ VINH tọa lạc tại căn cứ Hoàng Hoa Thám, bản doanh SĐND, Sài Gòn.
Sau đây là các Tiểu Đoàn Tác chiến trực thuộc SĐND/QL-VNCH dựa theo tin tức các mặt trận SĐND đã tham dự trong tháng 4/1975.
Ghi chú: năm 1975, SĐND cũng đã thành lập 3 Tiểu Đoàn biệt lập: TĐ16ND, TĐ17ND, TĐ18ND.
Các TĐ16ND, 17, 18 tân lập này trực thuộc BTL/SĐND
.

LỮ ĐOÀN 1 NHẢY DÙ: TĐ1ND, TĐ8ND, TĐ9ND
Tiểu sử Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù

 


TIỂU ĐOÀN 1 NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 8 NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 9 NHẢY DÙ

 

LỮ ĐOÀN 2 NHẢY DÙ: TĐ5ND, TĐ7ND, TĐ11ND
Tiểu sử Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù

 


TIỂU ĐOÀN 5 NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 7 NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 11 NHẢY DÙ

   

 

LỮ ĐOÀN 3 NHẢY DÙ: TĐ2ND, TĐ3ND, TĐ6ND
Tiểu sử Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù

 


TIỂU ĐOÀN 2 NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 3 NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 6 NHẢY DÙ

   

 

LỮ ĐOÀN 4 NHẢY DÙ - Lữ Đoàn Tân lập 1975: TĐ12ND, TĐ14ND, TĐ15ND
Tiểu sử Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù

BKT chưa có Huy hiệu của LĐ tân lập này

 

CÁC ĐẠI ĐỘI TRINH SÁT CỦA SĐND/QL-VNCH (ĐĐ1TSND, 2, 3, 4)


ĐI ĐỘI 1 TRINH SÁT
NHẢY DÙ

ĐẠI ĐỘI 2 TRINH SÁT
NHẢY DÙ

ĐẠI ĐỘI 3 TRINH SÁT
NHẢY DÙ

ĐẠI ĐỘI 4 TRINH SÁT
NHẢY DÙ

 

CÁC TIỂU ĐOÀN PHÁO BINH CỦA SĐND/QL-VNCH (TĐ1PBND, 2, 3)


TIỂU ĐOÀN 1 PHÁO BINH
NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 2 PHÁO BINH
NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN 3 PHÁO BINH

NHẢY DÙ

 

CÁC ĐƠN VỊ YỂM TRỢ CỦA SĐND/QL-VNCH: Công binh, Truyền Tin, Yểm Trợ, và
Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù Hoàng Hoa Thám.


TIỂU ĐOÀN CÔNG BINH
NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN TRUYỀN TIN

NHẢY DÙ

TIỂU ĐOÀN YỂM TRỢ
NHẢY DÙ

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN

NHẢY DÙ

 

TIỂU ĐOÀN QUÂN-Y CỦA SĐND/QL-VNCH & Bệnh viện ĐỖ VINH

Bệnh viện ĐỖ VINH tọa lạc ngay trong căn cứ Hoàng Hoa Thám, Bộ Tư Lệnh SĐND Hậu phương, Sài Gòn.
Cố Bác sĩ ĐỖ VINH là Y-sĩ Trưởng TĐND/VN đầu tiên tử trận tại chiến trường (Quảng Tín).
Do đó tên ông được SĐND dùng để đặt tên cho Bệnh Viện SĐ.


TIỂU ĐOÀN QUÂN Y
NHẢY DÙ

 

Nguồn hình ảnh: BKT chụp Huy hiệu của các Tiểu Đoàn Nhảy Dù dựa theo tranh ảnh QL-VNCH gia đình mua được ở tiệm sách tại Hoa Kỳ.
Qua thời gian màu sắc bị phai nhạt, nếu sai xin ACE cựu quân nhân SĐND có hình năm xưa xin gửi về cho BKT
để điều chỉnh
.

 

Từ năm 1946 đến năm 1954 là giai đoạn các đơn vị Nhảy Dù Việt Nam ra đời, gồm các Tiểu đoàn 1, 3, 4, 5, 6, 7; tuy nhiên các cấp chỉ huy của các đơn vị lúc đó phần đông là người Pháp. Riêng TÐ4/ND/VN sau khi giao tranh với một trung đoàn Việt Minh, bị tổn thất nặng nề tại Trung Lào (đầu năm 1952) và không hiểu tại sao cấp trên lại không bổ xung quân số cho đơn vị này, cho giải thể TÐ4/ND/VN và lấy quân số bổ xung cho hai Tiểu đoàn 1 và 6 Nhảy Dù Việt Nam.

Cho tới năm 1954 Hiệp định Genève chia đôi lãnh thổ Việt Nam, miền Bắc thuộc quyền kiểm soát của đảng Cộng Sản Việt Nam, Miền Nam thuộc về những người yêu chuộng Tự Do; Các Tiểu Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam đang đồn trú tại miền Bắc gồm các đơn vị:

- Tiểu Ðoàn 3 Nhảy Dù, Tiểu Ðoàn Trưởng T/U Phan Trọng Chinh
- Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù, Tiểu Ðoàn Trưởng Ð/U Le Chaud
- Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù, Tiểu Ðoàn Trưởng Ð/U Trịnh Xuân Nghiêm


Các đơn vị này được không vận từ Hà Nội vào đồn trú tại Nha Trang. Tại đây, vì nhu cầu thành lập Liên Ðoàn Nhảy Dù và Tiểu Ðoàn Trợ Chiến Nhảy Dù, nên Groupement Aéroportée Parachutiste No. 3 (PAP 3) và Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù phải giải thể.

Ngày 9 tháng 9, năm 1954 tức ngày kỷ niệm (Saint Michael) Thánh Tổ Nhảy Dù Pháp và Việt Nam; Liên Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam ra đời, kể từ ngày này các cấp chỉ huy Pháp chính thức bàn giao quyền chỉ huy đơn vị cho các sĩ quan Việt Nam tại sân cờ của GAP3 tại Nha Trang. Nằm trong chương trình trao trả chủ quyền Quốc Gia lại cho người Việt Nam. Lúc đầu Liên Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam chờ đón cấp chỉ huy Việt Nam đầu tiên là Ðại Tá Lam Sơn do Phủ Thủ Tướng đề nghị, nhưng Bộ Tổng Tham Mưu do Trung Tướng Nguyễn Văn Hinh nắm quyền lại bổ nhiệm Trung Tá Ðỗ Cao Trí về nhận chức vụ Tư Lệnh Liên Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam, thành phần tổ chức Liên Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam như sau:

Tư Lệnh: Trung Tá Ðỗ Cao Trí
Tiểu Ðoàn Yểm Trợ: TÐT Ð/U Nguyễn Thọ Lập
Tiểu Ðoàn 1 ND: TÐT Ð/U Vũ Quang Tài
Tiểu Ðoàn 3 ND: TÐT Ð/U Phan Trọng Chinh
Tiểu Ðoàn 5 ND: TÐT Ð/U Le Chaud
Tiểu Ðoàn 6 ND: TÐT Ð/U Thạch Con.


Tiểu Ðoàn 5 ND khi vận chuyển bằng đường hỏa xa từ Nha Trang vào Sài Gòn sắp sửa ra quân đánh Bình Xuyên, Ð/U Le Chaud mới bàn giao đơn vị cho Trung Úy Cao Văn Viên. Và sau đó Tr/U Viên được đặc cách lên Ð/U.

* Đất nước bị chia đôi, lòng người bị ly tán, các thế lực thao túng Nam Việt Nam. Quân Đội Quốc Gia thì trong giai đoạn phôi thai chỉ vỏn vẹn 8 tháng trời để củng cố lại chỉ huy và huấn luyện, cuối tháng 4-1955 các chiến sĩ Nhảy Dù tưởng đã nhoà nhuệ khí, nhưng trái lại họ lại lên đường với một nhiệm vụ mới.

Ngày 25 tháng 3 năm 1955 Toàn bộ Liên Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam có mặt tại Sài Gòn, Bộ Tư Lệnh đóng tại Trại Quân Cụ (cạnh chợ cá Trần Quốc Toản). Trung Tá Ðỗ Cao Trí được Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm vinh thăng Ðại Tá; và theo lệnh của Thủ Tướng ngày 1 tháng 5 năm 1955 Liên Ðoàn Nhảy Dù xuất quân trong vòng 4 ngày đã quét sạch lực lượng Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn.

Năm 1955 toàn bộ lực lượng Bình Xuyên kể cả Công An Xung Phong của họ bị đánh tan tác. Tổng hành dinh Bình Xuyên bên kia cầu chữ Y bị các Chiến sĩ Nhảy Dù Chiếm đóng. Chiến công đầu tiên của Binh Chủng Nhảy Dù đã làm sống lại ý chí quật cường của một Việt Nam tự do sau này, với nền Đệ Nhất Cộng Hoà.

LƯỢC SỬ CÁC ĐƠN VỊ NHẢY DÙ

Khối Bổ Sung (KBS): Là một đơn vị ngoài bảng cấp số trực thuộc Phòng 3 SĐND. Hình thành như một Trung Tâm Huấn Luyện các tân binh tình nguyện về Nhảy Dù. Khối Bổ Sung được thành lập từ khi Liên Đoàn Nhảy Dù trở thành Sư Đoàn Nhảy Dù năm 1965. Vì nhu cầu chiến trường gia tăng, cần phải đào tạo nhiều binh sĩ ưu tú qua 2 giai đoạn:

1 Từ một người thanh niên trở thành một người lính chiến.
2 Từ một người lính chiến trở thành người lính Nhảy Dù chuyên nghiệp.

Các Đơn Vị Trưởng liên tục:

1 Trung Tá Nguyển Văn Tư
2 Đại Úy Phạm Thái Hoá
3 Thiếu Tá Trần Như Tăng
4 Trung Tá La Trịnh Tường


KHỐI BỔ SUNG

Khối Bổ Sung được tổ chức như một đơn vị biệt lập gồm có 5 ban:

1 Ban 1 Quân Số
2 Ban 2 An-Ninh
3 Ban 3 Điều Hành
4 Ban 4 Tiếp Liệu
5 Ban 5 Tâm Lý Chiến

Khối Bổ Sung nằm trong căn cứ Hoàng Hoa Thám của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù có thể thu nhận khoảng 2,000 tân binh nhảy dù cùng một lúc. Khối Bổ Sung có nhiệm vụ:

1 Tuyển mộ: Phối hợp với Phòng 3 SĐND tổ chức các toán tuyển mộ đi các quân khu tuyển mộ thẳng các thanh niên trong tuổi thi hành quân sự thích đi lính Nhảy Dù, hoặc các quân nhân của các đơn vị Bộ Binh tình nguyện về phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù.

Sau khi ghi tên tình nguyện tại điạ phương, các tổ tuyển mộ xin phương tiện cho họ di chuyển về Khối Bổ Sung. Tại đây họ được lập các thủ tục hành chánh, lãnh quân trang quân dụng và chia thành các đại đội.

2 Huấn Luyện: gồm 2 giai đoạn.

a) Giai đoạn 1: huấn luyện quân sự, thời gian 3 tháng. Sau các thủ tục hành chánh, các tân binh được gởi đi thụ huấn quân sự tại Tiểu đoàn Khoá Sinh Vương Mộng Hồng thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

b) Giai đoạn 2: huấn luyện Nhảy Dù, thời gian 1 tháng. Sau thời gian thụ huấn quân sự 3 tháng các tân binh Nhảy dù được TĐ Vương Mộng Hồng chuyển trở lại Khối Bổ Sung. Tại đây hằng ngày các cán bộ KBS hướng dẫn các Đại Đội tân binh sang Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù trong căn cứ Hoàng Hoa Thám để được huấn luyện về kỹ thuật nhảy dù.

Sau 3 tuần lễ dưới đất thực tập mặc dù, khám dù, lên phi cơ, nhảy ra khỏi đài cao 11 thước, lấy thế đáp xuống đất, tránh dù lôi.... Các tân binh được lên phi cơ thực hiện 6 saut Nhảy dù tự động và một saut Nhảy dù đêm. Từ đây các tân binh mới thật sự là một chiến binh Nhảy dù thực sự. Và Họ sẽ được phân phối đến các đơn vị theo nhu cầu.

TIỂU ĐOÀN KHÓA SINH VƯƠNG MỘNG HỒNG

Cũng là một đơn vị ngoài bảng cấp số của SĐND trực thuộc Phòng 3/SĐND gồm những cán bộ phụ trách quản trị và giám sát kỷ luật các Đại Đội tân binh Nhảy dù và hằng ngày đưa họ sang thụ huấn quân sự ở TTHL Quan Trung.

Các Vị Tiểu đoàn Trưởng liên tiếp của TĐ Khoá Sinh Vương Mộng Hồng:

1 Trung-Tá Trương Kế Hưng
2 Trung Tá Lê Minh Ngọc
3 Trung Tá Phạm Kim Bằng
4 Thiếu Tá Miên


Sau 3 tháng huấn luyện quân sự Các tân binh được chuyển trở lại Khối Bổ Sung ND để được đưa sang Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù huấn luyện phần kỹ thuật nhảy dù.

(La Trịnh Tường - Đặc San Mủ Đỏ 34)

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NHẢY DÙ

I Sự hình thành và phát triển: Sau Hiệp định Geneve năm 1954, Các Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù của Pháp tại Đà Nẵng và Hà Nội bị giải tán, riêng trung tâm huấn luyện Nhảy Dù tại Sài Gòn trong căn cứ Tân Sơn Nhất được chuyển giao lại cho Quân Lực VNCH vào ngày 1 tháng 5, năm 1955. Vị Huấn Luyện Viên (HLV) người Việt Nam, phụ tá cho Chỉ Huy Trưởng, Trung Úy Huott, có cấp bậc cao nhất là Thượng Sĩ I Trần Văn Vinh được thăng cấp Chuẩn Úy và được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng đầu tiên của TTHL/ND Việt Nam. Cùng Với Chuẩn Úy Trần Văn Vinh, có khoảng 10 Hạ Sĩ Quan (HSQ) HLV Việt Nam khác cũng được chuyển sang Liên Đoàn Nhảy Dù Việt Nam. Vào năm 1954, Liên đoàn Nhảy dù cũng tuyển chọn một số SQ và HSQ từ các đơn vị gửi đi thụ huấn khoá HLV Nhảy dù tại Hà Nội và Đà Nẵng trong số nầy có Thiếu Úy Lâm Quang Thới (TĐ1ND, Trung Úy Trương Quang Ân (TĐ3ND), Thiếu Úy Vũ Văn Giai (TĐ5ND), và Thiếu Úy Nguyển Vỹ (TĐ7ND).

Đến năm 1975, số khoá dù huấn luyện lên dến trên 200 khoá và trên 50,000 khoá sinh tốt nghiệp. Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù còn đào tạo 7 khoá HLV với trên 200 SQ và HSQ tốt nghiệp.

Ngoài việc đào luyện cho các quân nhân cơ hữu của đơn vị Nhảy dù, TTHL ND còn huấn luyện cho các quân nhân thuộc các quân binh chủng khác gởi tới thụ huấn để nâng cao tinh thần tác chiến cũng như nhu cầu cần thiết của đơn vị như:

- Lực Lượng đặc biệt
- Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù
- Các đơn vị trực thuộc Phủ Tổng Thống và Bộ Tổng Tham Mưu
- Đơn vị Người Nhái Hải Quân
- SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt
- Một số phóng viên chiến trường thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị
- Một số nhỏ các chuyên viên quân sự ngoại quốc
- Một số Sĩ Quan cao cấp thuộc tất cả các Quân Binh Chủng khác.

Cấp Chỉ Huy Liên tiếp:

1/5/1955 Chuẩn Úy Trần Văn Vinh
1956 Thiếu Úy Đỗ Đức Hạnh thay thế trong thời gian Chuẩn Úy Vinh đi học khoá SQ Trung Đội Trưởng
1957 Thiếu Úy Trần Văn Vinh
1973 Trung Úy Đỗ Văn Thuận, thay thế Trung Tá Vinh về Khối Chiến Tranh Chính Trị.


Nhiệm Vụ:

Nhiệm vụ chính yếu của Trung tâm Huấn luyện Nhảy Dù là huấn luyện nhảy dù cho các quân nhân phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù và một số các đơn vị đặc biệt trong QLVNCH. Với các khoá Huấn luyện căn bản và các khoá Huấn Luyện Viên nhảy Dù:

1. Khoá Huấn Luyện Căn Bản:

Tất cả quân nhân tình nguyện gia nhập binh chủng Nhảy Dù không phân biệt cấp bậc, ngành chuyên môn kể cả các vị Tuyên Úy tôn giáo đều phải qua giai đoạn huấn luyện nhảy dù và được cấp bằng Nhảy dù. Trước khi nhập khoá, các quân nhân phải trải qua một cuộc trắc nghiệm sức khoẻ trong 2 ngày và phải đạt được số điểm ấn định tối thiểu.

Ngày thứ nhất trắc nghiệm 8 môn thể dục chính của người quân nhân

Ngày thứ hai chạy dã chiến 8,000 thước (8km) với trang phục hành quân, sau nghỉ 30 phút, tiếp tục chạy với tốc độ 1500 thước (1.5km).

Huấn Luyện giai đoạn I:

Tuần thứ nhất: Huấn Luyện dưới đất, gồm các môn:

- Cách thức mang dù và các trang bị hành quân
- Cách thức nhảy ra khỏi phi cơ
- Kiểm soát và lái dù theo ý muốn
- Các thế đáp (té/ngã) để tránh bị thương tích khi từ trên không đáp xuống đất
- Thu lượm và bảo trì dù sau khi đáp xuống đất

Tuần thứ hai: Huấn Luyện trên các đài nhảy cao:

- Đài 4 thước, cách nhảy ra khỏi cửa phi cơ để làm quen ở độ cao trung bình
- Đài 11 thước (thường gọi là chuồng cu) nhảy ra khỏi cửa phi cơ ở độ cao để làm quen với cảm giác mạnh
- Đài 12 thước (thường gọi là Dây tử thần) tập đáp xuống đất để làm quen với tốc độ va chạm mặt đất từ trung bình đến mạnh
- Cách tránh dù lôi khi trời có gió, lúc đáp từ trên không trung xuống đất

Huấn Luyện giai đoạn II:

Thực tập nhảy dù từ trên phi cơ ở độ cao 400 thước (1312 feet) xuống đất gồm có:

- 6 lần nhảy ban ngày (1 lần với trang bị hành quân)
- 1 lần nhảy ban đêm

2 Khoá Huấn Luyện Viên Nhảy Dù:

Các Sĩ Quan và HSQ khoá sinh Huấn Luyện Viên Nhảy Dù được tuyển chọn từ các cán bộ đã có kinh nghiệm nhảy dù và phải có ít nhất từ 30 lần nhảy trở lên, thuộc các đơn vị trong SĐND. Sau khi tốt nghiệp, một số được giữ lại để bổ sung quân số HLV tại TTHL/ND, số còn lại được trả về lại đơn vị để phụ giúp đơn vị trong các buổi nhảy dù thao duợt cũng như hành quân không vận của đơn vị. Đơn vị Lực Lương Đặc Biệt thuộc bộ TTM vì nhu cầu bảo mật và lớn mạnh, nên cũng gởi các SQ và HSQ về thụ huấn các khoá HLV Nhảy dù, sau đó trở về thành lập một TTHL Nhảy Dù riêng của LLĐB ở Ba Ngòi, Nha Trang thuộc Quân Đoàn II

(Vũ Văn Hưởng 4/2004)


Nguồn: Bài viết: http://www.nhaydu.com
Hình ảnh: Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH và Ban Kỹ Thuật sưu tầm

Bài viết | Hình ảnh | Đầu trang | Đại Hội GĐMĐ 30th | Đại Hội GĐMĐ 31st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICHAEL, THÁNH TỔ SĐND QL-VNCH

 

TRANG HÌNH ẢNH VỀ SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ
 
Một Danh Thiếp của Phòng Tuyển Mộ SĐND QL-VNCH
 
 
Huy hiệu Cánh Thiên Thần được khâu trên chiến y Nhảy dù phía trái
 
 
Hoa dù nở rộ trên không trung nước Việt Nam Cộng Hòa
 
 
Bài học nhảy dù trên đất
 
 
Chiến sĩ Nhảy Dù QLVNCH
 
 
Vua Bảo Đại duyệt binh trước Chiến sĩ Nhảy Dù QLVNCH
 
 
Chiến sĩ Nhảy Dù QLVNCH biểu diễn bắn súng cối
 
 
Xếp hàng chuẩn bị nhảy dù
 
 
Giờ giải lao
 
 
Chuẩn bị hành trang trước giờ nhảy
 
 
Lên phi cơ đi nhảy dù
 
 
Lên phi cơ ra mặt trận
 
 
Điểm danh lần cuối trước khi lên phi cơ đi nhảy
 
 
Xếp hàng một lên phi cơ đi nhảy
 
 
Trong lòng phi cơ
 
 
Huấn Luyện Viên Nhảy Dù QLVNCH
 
Chuẩn bị nhảy ra khỏi phi cơ
 
 
Nhảy ra khỏi phi cơ
 
Hoa Dù... lơ lửng trên không trung...
 
 
Hoa dù đua nhau nở rộ trên không trung nước Việt Nam Cộng Hòa
 
 
Hoa dù trên bãi nhảy
 
 
Nhảy bằng phi cơ C-47 - Caribu
 
 
Các phi cơ C-47 thả dù trên bãi nhảy
 
 
Chuẩn bị đáp
 
 
Các Thiên Thần Mũ Đỏ đang đáp xuống đất
 
 
Cảnh một Hoa Dù lộng gió
 
 
Cảnh sinh hoạt trên bãi đáp
 
 
Một Thiên Thần Mũ Đỏ chuẩn bị một “saut” nhảy dù
 
 
Kiểm soát dù trước khi lên phi cơ đi nhảy
 
 
Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù
 
 
Nữ Quân Nhân Nhảy Dù
 
 
Tác chiến trong thành phố (1968 - Mậu Thân)
 
 
Đổ quân bằng trực thăng Chinook
 
 
Dung nhan một chiến sĩ Nhảy Dù Tác chiến
 
 
Chờ đến lượt nhảy
 
 
Chuẩn bị nhảy ra khỏi phi cơ
 
 
Mậu Thân, chiến đấu chiếm lại từng góc phố
 
 
Pháo Binh Nhảy Dù
 
 
Pháo phủ nạp đạn bắn yểm trợ chiến trường
 
 
Hành quân với Cố Vấn Hoa Kỳ
 
 
Bàn thảo kế hoạch hành quân với Cố Vấn Hoa Kỳ
 
 
Đại tá James Vaugh gắn huy chương – HQ Lam Sơn-719
 
 
Bằng nhảy Dù QLVNCH gắn trên chiến y Nhảy dù
 
 
Các Sĩ Quan Tác Chiến & ban Tham Mưu
 
 
Vận tải cơ C-130 đang thả dù
 
 
Đổ quân bằng GMC
 
 
 
Tân khóa sinh chuẩn bị phóng ra khỏi phi cơ
 
 
 
Nhảy dù băng phi cơ C-119
 
 
 
Chiến binh Nhảy dù Dư Quốc Đống chuẩn bị nhảy ra khỏi phi cơ
 
 
 
Chiến binh Nhảy dù Dư Quốc Đống, tư lệnh Binh chủng Nhảy Dù
 
CÁC BINH CHỦNG NHẢY DÙ KHẮP THẾ GIỚI
Một đơn vị Nhảy Dù Pháp
 
Một đơn vị Nhảy Dù Ý Đại Lợi
 
Một đơn vị Nhảy Dù Nga sô
 
Nhảy Dù Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
 
 
Nhảy Dù Hoa Kỳ Thế Chiến Thứ II
 
Đoàn Quân Nhảy Dù Hoa Kỳ trong lòng Vận Tải Cơ C-7
 
Đoàn Vận Tải Cơ C-7 Không Lực Hoa Kỳ chuẩn bị đổ quân Nhảy dù
 
Toán Quân Y Nhảy Dù Quân Lực Hoa Kỳ
 
 Một Tiểu đoàn quân Dù Hoa Kỳ trong lòng Vận tải cơ C-7 của Không Lực Hoa Kỳ chuẩn bị nhảy vào trận địa
 
Đội Phòng không Nhảy Dù, Quân Lực Hoa Kỳ
 
Chiến binh Nhảy Dù nhảy ra khỏi phi cơ
 
Chiến binh Nhảy Dù đáp xuống trận địa
 
Chiến binh Nhảy Dù vào vùng Hành quân
 
 
 
Quang cảnh Nhảy dù cấp Sư Đoàn
 
 
Một tư thế chuẩn bị đáp xuống đất
 
 
Cảnh vừa nhảy khỏi cửa phi cơ
 
 
Cảnh dù xẹp! 
 

Bài viết | Hình ảnh | Đầu trang

Trang Huy Hiệu QLVNCH & ND: Huy hiệu Quân lực VNCH | Huy Hiệu SĐND | Đầu trang
Trang Tiểu Sử ND: Tiểu sử SĐND | Tiểu sử TĐ1ND |
Sinh hoạt Nhảy Dù khắp Thế giới:  ĐH30ND2010 | ĐH31ND2011 | Lễ BM SĐND 2011 | Lễ BM SĐND 2012 | GĐ9ND Ăn Tết Nhâm Thìn

 Những bài viết về BCND:
Trại Hoàng Hoa Thám | Mùa Hè Đỏ Lửa 72 |

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Nhạc nền: Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc (Hợp xướng) | MIDI | Nhạc bản (PDF)

Đăng ngày Thứ Hai, JAN 10th, 2011
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, September 10th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH