Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

NGÀNH HỎA XA NHẬT BẢN

Cỗ Xe Lửa mới nhất của Nhật Bản

 

Nguồn: Internet E-mail by Lê Dũng, K4-71/SQTB/TĐ, ĐPQ/QL-VNCH  chuyển

Đăng ngày Thứ Ba, February 26, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH