Bắc đẩu tinh

 

 

Sưu tầm
Khoa học Không gian
Bản Việt ngữ
Phi thuyền thăm dò Diêm Vương Tinh (Pluto Probe)
bắt đầu gửi về địa cầu kho tàng Dữ kiện quý báuẢnh NASA/JHUAPL/SWRI - Phi thuyền Chân Trời Mới của cơ quan NASA Hoa Kỳ đã phát hiện
những ngọn núi băng giá, cao 2 dặm (3km) trên hành tinh Pluto
(Diêm Vương Tinh) trong
chuyến bay gần hành tinh nhỏ con này hôm tháng bảy, 2015 vừa qua.

(© NASA/JHUAPL/SWRI NASA’s New Horizons spacecraft spotted ice mountains 2 miles
(3 kilometers) high on Pluto during its July 2015 flyby of the dwarf planet.
)

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

    

Vào ngày 14 tháng 7, 2015, Phi thuyền có tên Chân Trời Mới là Phi thuyền thăm dò đầu tiên đã tiến gần đến hành tinh Pluto, cách khuôn mặt huyền bí của hành tinh nhỏ bé này khoảng 7,800 dặm Anh (12,550 cây số/km). Chân Trời Mới đã gửi về cho những chuyên gia trên địa cầu một số hình ảnh và những con tính, nhưng còn rất nhiều hình ảnh và dữ kiện hiện còn nằm trên phi thuyền này và sẽ được chuyển về địa cầu sau.

Công việc chuyển hình ảnh trên - gồm một bộ dữ kiện khổng lồ - đã bắt đầu được thực thi nghiêm chỉnh kể từ hôm Thứ Bảy (5 tháng 9/2015) và sẽ mất khoảng một năm trời mới xong, các thành viên của sứ mệnh này cho biết thế. [Điểm đến Pluto: Xem hình ảnh về Phi Thuyền Chân Trời Mới của cơ quan NASA, Hoa K]

Đây là những gì chúng ta đang tìm - những hình ảnh, những loại dữ kiện này sẽ giúp chúng ta hiểu được sự tiến hóa của hành tinh Pluto lần đầu tiên,” Ông Alen Stern trưởng chuyên viên điều tra về sứ mệnh Chân Trời Mới thuộc viện nghiên cứu Tây-Nam, thành phố Boulder, tiểu bang Colorado Hoa Kỳ cho biết trong một bản phát ngôn.

Stern cho biết: “Và đây là một tập dữ kiện hoàn hảo nhất, là những hình ảnh rõ nét nhất, là bộ tin về bầu khí quyển quan trọng nhất và còn nhiều nữa, chưa tính đến 95% dữ kiện vẫn còn đang nằm trên phi thuyền này. Nó là một kho tàng quý báu.”

Phi thuyền Chân Trời Mới đang chuyển dữ kiện về địa cầu qua hệ thống Deep Space Network (DSN) của cơ quan NASA, DSN là một hệ thống gồm những bộ ăng-ten radio loại đĩa to lớn được đặt tại các địa điểm như sau: California thuộc Hoa Kỳ, Tây-ban-nha, và Úc-Đại-lợi; hệ thống ăng-ten DSN này đang phục vụ cho một số những cơ quan chuyên về Phi thuyền không gian.

Các viên chức NASA cho biết: Tốc độ điển hình để chuyển hình ảnh/dữ kiện về địa cầu là từ 1 đến 4 kilobits [*] mỗi giây đồng hồ. Và hệ thống liên lạc truyền tin thì diệu vợi; phi thuyền Chân Trời Mới cách địa cầu 3 tỷ dặm Anh (4.8 tỷ cây số/km), vì vậy, những tín hiệu di chuyển ở tốc độ ánh sáng phải mất khoảng 4 tiếng rưỡi đồng hồ đi từ phi thuyền đến địa cầu.

Những tấm ảnh đã được Chân Trời Mới gửi về quả đất cho thấy có nhiều ngọn núi băng giá hùng vĩ và bao la, những bình nguyên mới trên hành tinh Pluto, và cũng có nhiều hẻm núi hiện diện trên mặt trăng Charon lớn nhất của hành tinh nhỏ Pluto này. Những thành viên của sứ mệnh Chân Trời Mới đặt nhiều kỳ vọng cao vào bộ dữ kiện cận hành tinh này.

Hal Weaver, Khoa học gia làm việc với sứ mệnh Chân Trời Mới thuộc phòng thí nghiệm Khoa Học thực dụng Đại học Johns Hopkins, thành phố Laurel, tiểu bang Maryland Hoa Kỳ cho biết: “Sứ mệnh Chân Trời Mới đã đòi hỏi sự kiên trì trong nhiều năm, tuy nhiên với số dữ kiện nhỏ thu được gần Pluto, chúng ta biết rằng những kết quả có được rất xứng đáng với sự chờ đợi của chúng ta.”

Phi thuyền Chân Trời Mới chưa xong nhiệm vụ thu thập dữ kiện đâu. Những tay điều khiển phi thuyền này sẽ sớm lèo lái nó đến một lô nhỏ khác có tên 2014 MU69, nằm phía sau Pluto khoảng 1 tỷ dặm Anh (1.6 tỷ km). Nếu cơ quan NASA chấp thuận cho kéo dài dự án Sứ mệnh Chân Trời Mới như đã đề nghị, thì Phi thuyền thăm dò Chân Trời Mới này sẽ bay về lô “2014 MU69” vào năm 2019. 


BKT sưu tầm & phiên dịch 

****** ||| ******

[*]: BKT ghi chú: BIT là đơn vị bé nhất trong hệ thống điện toán. 1 kilobit tương đương với 125 bytes (xem thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Kilobit)

 

****** ||| ******

Bản Anh ngữ
Pluto Probe Starts Beaming Home 'Treasure Trove' of Flyby Data
Source: http://www.msn.com/en-us/money/technology/pluto-probe-starts-beaming-home-treasure-trove-of-flyby-data/ar-AAe9ibG?li=BBgzzfc&ocid=mailsignoutmd
    

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Những trang liên hệ

 

Diêm Vương Tinh

Thám hiểm Hỏa Tinh...

Mạng lưới Viễn Thông Không Gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Toàn bộ 9 hành tinh thuộc Thái Dương Hệ (trái), Bộ Huy hiệu các Quân Binh Chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn:  BKT sưu tầm
http://www.msn.com/en-us/money/technology/pluto-probe-starts-beaming-home-treasure-trove-of-flyby-data/ar-AAe9ibG?li=BBgzzfc&ocid=mailsignoutmd

 

Đăng ngày Thứ Sáu, September 11,2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang