Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

SƯU TẦM

Trời vồ thu, Việc-Nôm buồn lóm eng ơi...
Âm nhạc xứ Quảng...

“...dề LỒM chi? rồi anh lẹng lẽ roa đi...
buồng lốm eng ơi!
em khác cho diêng hững hờ...
anh chếch trang mộng ngàn thu!”

Ánh Tuyết ca giọng xứ Quảng tuyệt diệu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bợm Face book

Đeng ngài Thứ Nôm, Thoáng 9, Nôm 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH