Bắc đẩu tinh

Sinh hoạt Úc châu - 2015
Úc châu Biểu tình chống thủ tướng v+ Nguyễn tấn Dũng - 2015
Trần Văn Thinh
Sydney: Úc Châu
Ngày 17/3/2015

 

 

 

Lời giới thiệu: kính thưa Quý độc giả, web site LHCCS/HTĐ & PC xin được hân hạnh giới thiệu một số hình ảnh về đồng bào thuộc Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu biểu tình trước Quốc Hội NSW [New South Wales] hôm Thứ ba, March 17, 2015 tại thành phố Sydney, Úc châu nhân dịp tên thủ tướng v+ Nguyễn tấn Dũng công du nước này.  Kính mời quý vị theo dõi cuộc biểu tình ngoạn mục này tại những links sau: Hình ảnh; Phim phóng sự bài phóng sự. Trân trọng. --BKT

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh cuộc biểu tình chống thủ tướng v+
mặt heo bán nước buôn dân Nguyễn tấn Dũng

 

 

 

Ts Hà Cao Thắng Chủ Tịch CĐNVTDUC/NSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ls Võ Trí Dũng Chủ Tịch CĐNVTD/LBUC phát biểu lên tiếng tố cáo
tội ác thủ tướng (Việt cộng) Nguyễn Tấn Dũng bán nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Trần Hương Thủy, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/Wollongong phát biểu tố cáo
tội ác Việt cộng bán nước buôn dân như phụ Nữ VN bán cho nước ngoài làm nô lệ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban tổ chức phát biểu tố cáo tội ác thủ tướng (Việt cộng) Nguyễn Tấn Dũng bán nước,

Chiến sĩ Võ Đại Tôn phát biểu tố cáo Việt cộng,

Linh Mục Paul Chu Văn Chi phát biểu và...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi quan sát đến gần trước mặt tiền nhà Quốc Hội không thấy Nguyễn Tấn Dũng,
[chỉ] thấy đám tùy tùng (phái đoàn Việt cộng) đứng trong sân nhà quốc hội.
Chúng tôi chụp được hình ảnh bọn này đi theo Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Tấn Dũng đi ngõ hậu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And this porky face also the enemy of 90+ million Vietnamese people!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shame! Shame! Shame! Shame... on you, bastard!

Go away! Xéo đi thằng chó!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG SẢN VIỆT NAM & NGUYỄN TẤN DŨNG PHẢI CHẾT...
ĐỂ TỔ QUỐC ĐƯỢC SỐNG!

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phim phóng sự về cuộc biểu tình chống thủ tướng v+
mặt heo bán nước buôn dân Nguyễn tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Trương Văn Quang chuyển
http://anhsang21.blogspot.com.au

 

Đăng ngày Thứ Ba, March 17, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang