Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

 

    
Thông báo CĐNVTD Úc châu
Tham gia chiến dịch:
KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ, TÁI XÁC NHẬN THẾ ĐỨNG CỦA ÚC CHÂU TẠI
BIỂN ĐÔNG TRƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA TRUNG CỘNG

  
Toàn dân hãy cùng đứng lên tiêu diệt bọn Hán-ngụy để cứu Quốc!

Bấm vào đây để in ra giấy (Print) | Thỉnh Nguyện Thư gửi: Thượng Viện UC; Hạ Viện UC

 

 

 

 

CĐNVTDUC
    

Bấm vào đây để in ra giấy (Print) | Thỉnh Nguyện Thư gửi: Thượng Viện UC; Hạ Viện UC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: gồm hơn 190 Lá Quốc kỳ được sắp xếp theo vần a-z (đọc từ phía bên trái màn ảnh), đang bay phấp phới khắp Thế giới.  Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Vũ Văn Chương chuyển

Đăng ngày Chúa Nhật, July 27, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH