Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT

   

   

PHIM PHÓNG SỰ ĐẠI HỘI GĐMĐ LẦN THỨ 33

 

 

Đại Hội thứ 33 Gia Đình Mũ Đỏ VN - Lễ Khai Mạc

 

 

Bia Đá tưởng nhớ các vị Tư Lệnh SĐND Việt Nam

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ - Đại Hội Thứ 33 Atlanta, GA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... và đây là Chủ đề sau cùng luôn đi kèm với đời trai chinh chiến!
Lại nữa, Đại hội lần thứ “33” mà không có Bia “33” là một thiếu sót không thể tha thứ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc nền: Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc | Nhạc bản (PDF)

 

 

Hình ảnh Sinh hoạt Các Đại Hội Binh chủng Nhảy Dù QLVNCH:

Đại Hội Nhảy Dù QLVNCH Lần thứ 30, 31, 33, 34

Những ngày lễ Kỷ niệm Thánh Tổ BCND QLVNCH & Thế giới: Mi-ca-e 2011, Mi-ca-e 2012

 

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Hoàng, TĐ3ND/SĐND, QL-VNCH chuyển

Đăng ngày Thứ Ba, July 23, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH