Hình ảnh ngày biểu tình cho
Tự do & Dân chủ Việt Nam
Thứ Bảy 26 tháng 6, năm 2010.

Khi Thủ tướng Cộng sản VN Nguyễn Tấn Dũng đến thành phố
Toronto, Gia Nã Đại tham dự Đại hội G20

(Nếu không thấy hình ảnh thì bạn bấm nút "Play" để xem - File size: 104MB)