Bắc đẩu tinh
 

 

30-T4-Đen, 2015 - Năm thứ 40
CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC - Sinh hoạt 30-T-Đen
Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 - 2015
Trung tâm Thương mãi Eden, Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ
Thứ Năm Ngày 30, tháng 4, 2015

 

 

Hình ảnh Đêm Canh Thức Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-T4-Đen
tại Thủ đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh đêm Canh thức Ngày Quốc Hận 30-4, 2015 - Năm thứ

40 tại trung tâm Thủ đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi ca cũng đồng hành với đoàn người biểu tình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn người biểu tình đang tuần hành tại công viên Lafayette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh sát Mỹ trước tòa đại sứ v+ đứng đối diện với đoàn người biểu tình phía bên kia đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn biểu tình trước tòa đại sứ v+ trong trung tâm thủ đô HTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đoàn Hữu Định, chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC đang phát biểu trước đoàn biểu tình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Tạ Cự Hải, chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC đang phát biểu trước đoàn biểu tình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gà mẹ-gà con đồng loạt biểu tình chống cộng sản!

 

ì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Viên Học Sinh biểu tình trước tòa đại sứ v+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rừng cờ Việt-Mỹ tại trung tâm Thủ đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong ngày Quốc Hận!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến thuật ít người-nhiều cờ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chị người thiểu số H'mông từ vạn dặm xa xôi hẻo lánh cũng lặn lội về
Thủ đô đồng hành với dân tộc Kinh biểu tình chống chủ nghĩa vô thần cộng sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh một mẹ-một con quyết chống chủ nghĩa vô thần cộng sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh một gia đình trẻ NVQGTNCS...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Nhạc sĩ Yêu nước Việt Khang luôn hiện diện trong lòng NVQGTNCS...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi tình nhân tích cực tham gia biểu tình chống vẹm ngay mặt tiền Tòa đại sứ v+.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em bé NVQGVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa Pen-sê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Đêm Truy Điệu Ngày Quốc Hận 30-T4-Đen
tại Thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái: TS Tạ cự Hải - đương kim Chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC

Phải: Ông Đoàn Hữu Định - đương kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn hợp xướng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo phận Arlington, Virginia

đồng ca bài Kinh Hòa Bình và Con có một Tổ Quốc - Nước VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh buổi Lễ Thượng Kỳ Ngày Quốc Hận 30-T4-Đen
tại Trung tâm thương mãi Eden, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Credits

 

 

Hình ảnh: Nhiếp ảnh gia Nhất Hùng thực hiện

Phóng Viên Quân Đội Trần Bửu Khánh thực hiện

Trình bày & Ấn loát: BKT

 

 

 

Là con dân nước Việt, chúng ta phải luôn luôn
ghi nhớ Ngày 30 Tháng Tư Đen mỗi năm!
Vì Ngày ấy là NGÀY QUỐC HẬN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, May 1, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang