Bắc đẩu tinh
 

 

30-T4-Đen, 2015 - Năm thứ 40
CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC - Sinh hoạt 30-T-Đen
Lễ Treo Cờ Rũ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
Trung tâm Thương mãi Eden, Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ
Thứ Năm Ngày 23, tháng 4, 2015


 

 

ACE cựu quân nhân QLVNCH và dân-cán-chính đang chào cờ rũ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Tạ cự Hải - đương kim Chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Đoàn Hữu Định - đương kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trái: Anh Đoàn Hữu Định - đương kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ và
Phóng viên Nhật Bản, ông Nobuyuki Aoki, tường trình cho nhật báo Shimbun, Nhật Bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tình quân-dân như cá với nước - Một Mũ Đỏ cựu QN TĐ3ND đang tâm tình với đồng bào...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trái: Anh Đoàn Hữu Định - đương kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ và
Phóng viên Nhật Bản, ông Nobuyuki Aoki, tường trình cho nhật báo Shimbun, Nhật Bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trái: TS Tạ cự Hải - đương kim Chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC, một cựu BĐQ,

 anh Lý Thanh Phi - đương kim hội trưởng GĐMĐ HTĐ & PC,
cựu Đại úy Nguyễn Văn Vững, TĐ1ND QLVNCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phóng viên Nhật Bản, ông Nobuyuki Aoki, tường trình cho nhật báo Shimbun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm mua sắm Eden, thành phố Falls Church vào sáng sớm tinh sương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di ảnh Phóng viên Quân đội Trần Bửu Khánh, Việt Nam

 

 

 

 

Hình ảnh: Phóng viên Quân Đội VNCH - Cựu Đại úy Trần Bửu Khánh thực hiện
Trình bày & Ấn loát: BKT

 

 

 

 

 

Là con dân nước Việt, chúng ta phải luôn luôn
ghi nhớ Ngày 30 Tháng Tư Đen mỗi năm!
Vì Ngày ấy là NGÀY QUỐC HẬN!

 

 

 

 

Xem Hình ảnh đêm Thắp nến tại Thủ đô Hoa Kỳ

Xem Hình ảnh đêm Tưỏng Niệm Quốc Hận 30-4 - Năm thứ 40 tại Thủ đô Hoa Kỳ

Lễ Thượng Kỳ tưởng niệm Quốc Hận 30-4 - Năm thứ 40 tại Thủ đô Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định, Đương Kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS/HTĐ & PC chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, April 24, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang