LỄ TRUY ĐIỆU ANH HÙNG TỬ SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA VỊ QUỐC VONG THÂN

NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4, NĂM 2012
NĂM THỨ 37

Thương xá Eden, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận tổ chức
Thứ Bảy ngày 28 tháng 4, năm 2012
NGHI THỨC THƯỢNG KỲ VNCH - Chúa Nhật ngày 29 tháng 4, năm 2012

 

LỄ THƯỢNG KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA
 CHÚA NHẬT 29 THÁNG 4, 2012

Nhạc nền: Hồn Tử Sĩ (Hoà tấu)

Nguồn: Hình ảnh do anh Lê Dũng, K4-71/SQTB/TĐ, ĐPQ QL-VNCH chuyển

 

 

Đăng ngày Chúa Nhật, APR 29th, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH