Bắc đẩu tinh

 

Sinh hoạt QLVNCH
Dạ Tiệc Hội Ngộ Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH - 2015
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Nhà hàng Thần Tài, Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

Credits

 

Hình ảnh: Nhiếp ảnh gia Phóng viên Quân đội Trần Bửu Khánh thực hiện

 

 

 

 

Trình bày & ấn loát: KBT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI HÙNG CA TÊN THÉP 

 

Khét tiếng vang lừng Sư Đoàn Tên Thép
Chiến đấu oai hùng bảo vệ non sông *
Quê hương Quang Trung đoàn quân xuất phát
Về miền đồng bằng vựa lúa Cửu Long

Thép súng căm hờn diệt loài cuồng khấu
Bao tháng năm dài bình định gian nan
Kiên Lương, Hà Tiên, Núi Cấm, Núi Đá
Hựu Thành, Tiểu Cần, Long Thới... giặc tan

Ba Thu lừng danh đoàn quân TỐC THẮNG
Mỏ Vẹt là mồ chôn xác Cộng nô
Biên cương Việt Nam nhà ta giữ vững
Cõi bờ láng giềng từ đó tự do

Mo So nhìn qua Hòn Me, Hòn Sóc
Tháp Mười ngụt trời lửa đốt loài gian
Vĩnh Long toàn quân, toàn dân giữ đất
Chương Thiện, Định Tường, Mộc Hóa, Mỹ An...

Chiến đấu trên đường mười ba anh dũng
Vai sánh vai cùng quân bạn xông lên
Xa Cam, Bình Long còn in chiến tích
Ôm hận ngàn đời quân bắc Cộng điên

Chiến thắng huy hoàng đi vào quân sử
Ta quyết một lòng Bắc phạt năm xưa
Thăng Long vàng bay cờ cao chính nghĩa
Rực rỡ quân kỳ TỐC CHIẾN thêm tươi

Chiến đấu đến cùng dù mình phải chết
Đem máu xương này trả nợ quê hương
Mai đây dẹp xong loài quân bán nước
Ta lại trở về trong khúc Hoàn Ca.

 

Phùng Nguyên

 

 

 

 

Nhạc bản SĐ9BB/QLVNCH Hành khúc: (PDF)

Âm thanh SĐ9BB/QLVNCH Hành khúc: Hợp xướng (MP3, size: 3MB); (Melody MP3, size: 2.35MB)

 

 

 

 

 

Những trang liên hệ 

 

Các Bộ Huy hiệu QLVNCH
Thư mời tiệc Hội Ngộ SĐ9BB QLVNCH, Washington, D. C.

Lịch sử: Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH tại Núi Cô Tô Châu Đốc 1970

Huy hiệu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ huy hiệu Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH(trái), Logo SĐ9BBQLVNCH (giữa), & Bộ huy hiệu Lục Quân VNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by TS Tạ Cự Hải, đương kim Chủ tịch LHCCS/QLVNCH chuyển

 

Đăng ngày Thứ  Năm, September 10, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang