Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

Tưởng niệm

  

Huy Hiệu các đơn vị QLVNCH tham chiến tại Hoàng Sa

Hình ảnh Sinh hoạt tưởng niệm 40 năm Ngày HOÀNG SA
Thứ Bảy January 18, 2014
Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội các Bà mẹ VN Cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái: anh Tạ Cự Hải - Chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC;
phải: anh Đoàn Hữu Định - Chủ tịch CDNVTNCS vùng HTĐ & PC
 

 

 

 

 

Quan khách: từ trái: Cựu Tướng QLVNCH Lữ Lan, HQĐĐ Đinh Mạnh Hùng...

 

 

 

 

 

Hội cựu Nữ sinh Trung học Trưng Vương, Sài Gòn, VNCH

 

 

 

 

 

Hội các Bà mẹ VN Cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận

 

 

 

 

 

Quan khách: từ trái: Các Giáo chức Cao Đài Hòa Hảo, Thượng tọa chùa Giác Hoàng - Hoa Thịnh Đốn, Vô danh, Chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC, Chủ tịch CĐNVTNCS/HTĐ & PC

 

 

 

 

 

Nghi thách dâng hương

 

 

 

 

 

Nghi thức rước Linh vị 74 Tử sĩ QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ phát biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu lãnh đạo đại diện các tôn giáo & tổ chức trong vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội cựu nữ sinh trung học Trưng Vương Sài Gòn, VNCH

 

 

 

 

 

Toán rước Quân Kỳ gồm BC Hải quân, BĐQ, và Trường BB Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn thờ Tổ Quốc do hai Vệ Binh Quốc Gia Nhảy Dù & TQLC canh gác trong khi một em bé đang hát bài Quốc ca VNCH và HCQHK.

 

 

 

 

 

Hội trường nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu phim Lịch sử Trận Hải chiến Hoàng Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Thiên Thần Mũ Đỏ đang canh gác Bàn Thờ Tổ Quốc

 

 

 

 

Một Biệt Động Quân đang canh gác Bàn Thờ Tổ Quốc.

 

 

 

 

 

Trên bàn thờ có đặt 74 chiếc đèn cầy thắp sáng để truy điệu 74 Tử sĩ QLVNCH đã Vị Quốc Vong Thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghi thức treo cờ rũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghi thức đặt vòng hoa trước mộ chí 74 Tử sĩ QLVNCH đã bỏ mình vì đất nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghi thức dâng hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi cây đèn cầy trên bàn thờ Tổ quốc là một ngôi mộ của các Tử sĩ QLVNCH đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa để địch lại với quân Tầu Man cướp nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chức sắc Tôn giáo của cộng đồng dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc. Người đi dầu là LM Phê-rô Hoàng Văn Thiên, chính xứ GXCTTĐVN, giáo phận Arlington, Virginia; kế là một Hòa Thượng chính xứ chùa Giác Hoàng ở thủ đô HTĐ, và sau cùng là một đạo sĩ thuộc Giáo Hội Cao Đài Hòa Hảo đồng dâng hương với các cha-sư.

 

 

 

 

 

Các cụ đang cử hành nghi thức dâng hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần phát biểu của các quan khách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những minh tinh đẹp nhất Thủ đô Hoa Kỳ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Đoàn Hữu Định, Chủ tịch CĐNVTNCS/HTD & PC phát biểu

 

 

 

 

 

Anh Tạ Cự Hải, Chủ tịch LHCCS/HTD & PC phát biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo đại diện các tôn giáo phát biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM Phê-rô Hoàng Văn Thiên, chính xứ GXCTTĐVN, giáo phận Arlington, Virginia phát biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu duệ HQVNCH đại diện HQHK phát biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các viên chức CD chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòng hoa Thương tiếc cho 74 Anh Hùng Tử Sĩ QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh về Binh chủng Hải Quân QLVNCH - 1 & 2

 

 

 

 

 
CREDITS
oOo
 
... Và còn rất nhiều hình ảnh đẹp được trưng bày ở các link dưới đây:

Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Lê Dzũng, K4-71/SQTB/TĐ thực hiện
Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Nhất Hùng thực hiện

Trình bày & Ấn loát: BKTKính chào tạm biệt Quý vị
 

Những bài liên hệ: Khắp nước... | 40 Năm Ngày HS | Lê Hoàng Sa | Biến cố HS | Tâm sự 40 Năm... | Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by Lê Dzũng, K4-71/SQTB/TĐ, ĐPQ QLVNCH chuyển

Đăng ngày Chúa Nhật, January 19, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH