KỶ NIỆM 30 THÁNG TƯ ĐEN - 2011 - NĂM THỨ 36

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ
KHÔNG QUÊN ANH T
HƯƠNG PHẾ BINH QL-VNCH

Buổi dạ tiệc đã được tổ chức tại Nhà hàng Thần Tài, Falls Church, VA
Chúa Nhật ngày mùng 5, tháng 6, năm 2011
Hình ảnh sinh hoạt buổi Gây quỹ do anh Lê Dũng/ĐPQ cung cấp

Các trang liên hệ: Hướng về đồng đội... | Đầu trang

Các trang liên hệ: Hướng về đồng đội... | Đầu trang

 

Đăng ngày Thứ Hai, JUNE 6th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH