Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 

 

KỶ NIỆM LẦN THỨ 46
NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19 THÁNG 6, NĂM 2011

DO LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VÙNG
THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN và PHỤ CẬN TỔ CHỨC TẠI

TRUNG TÂM THƯƠNG XÁ EDEN, FALLS CHURCH, VIRGINIA, HOA KỲ
THỨ SÁU và THỨ BẢY NGÀY 18, 19, THÁNG 6, NĂM 2011

Hình ảnh do các anh Lê Dũng, ĐPQ, Nguyễn Văn Đặng, và Nhiếp ảnh gia Tâm Trần cung cấp

 

 

  

Xem thêm hình ảnh của anh Nguyễn Văn Đặng ở các links dưới đây:

Ngày Quân Lực Lần Thứ 46 Tại Falls Church, Virginia: LỄ TRUY ĐIỆU 18/6/2011
Ngày Quân Lực Lần Thứ 46 Tại Falls Church, Virginia : LỄ THƯỢNG KỲ 19/6/2011

... và Nhiếp ảnh gia Tâm Trần dưới đây:

Ngày Quân Lực 19-6-2001 by Tâm Trần

 

Nhạc nền: Cờ bay trên thành phố Quảng Trị thân yêu

Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2010... | Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2012...

Đăng ngày Thứ Hai, JUNE 20th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH