JULY 4Th, 2011

Bấm nút "Play" để xem phim chớp bóng
(Nếu trên màn ảnh chỉ hiện lên chữ "x" màu đỏ ở trên tận cùng góc trái, hay không có gì hết,
thì bạn nên điều chỉnh chương trình Internet Browser của bạn cho chạy "Run
Signed ActiveX controls")

Chú ý: Nếu bạn không muốn dùng "Signed Activex control" để xem phim on-line, bạn có thể bê cuộn phim này về máy
bằng cách "Right-click" vào đây, & chọn "Save target as", sau đó hướng dẫn chương trình để lưu trữ phim vĩnh viễn
vào bộ đĩa (Hard Disk Drive/HDD) trên máy bạn.  Và từ đây bạn có thể nhẩn nha xem phim khi có thời gian.
Phim được thiết lập ở dạng MP4, vì thế máy của bạn phải được trang bị một trong hai
chương trình Microsoft/Windows Media Player hay iTune (Apple) thì mới xem phim được.
Phim dài 15 phút, khổ (size) 97MB.
 Muốn điều chỉnh màn ảnh, bạn "
right-click" ngay trên
màn hình và chọn "
Zoom", sau cùng chọn "khổ (size)" của màn hình.

Nếu vẫn không xem được phim thì bạn bấm vào đây

Hình Ảnh Diễn Hành Ngày Độc Lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ do anh Nguyễn Văn Đặng thực hiện

Đăng ngày Thứ tư, JULY 6th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH