Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 

 

BIỂU TÌNH TRƯỚC TOÀ BẠCH CUNG
ỦNG HỘ CUỘC CÁCH MẠNG HOA LÀI VÀ
TRANH ĐẤU CHO TỰ DO & DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM
DO NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI VÙNG
THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN & PHỤ CẬN TỔ CHỨC

THỨ BẢY NGÀY 2, THÁNG 4, NĂM 2011
Trang liên hệ: Tuyệt Thực trước toà Bạch Cung cho Tự Do & Dân Chủ tại Việt Nam

 

 

Nguồn: PICASA Nguyễn Văn Đặng

Đăng ngày Chúa Nhật, APR 3rd, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH