Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 

 

TUYỆT THỰC TRƯỚC TOÀ BẠCH CUNG
ỦNG HỘ CUỘC CÁCH MẠNG HOA LÀI VÀ
TRANH ĐẤU CHO TỰ DO DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM
DO NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI VÙNG
THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN & PHỤ CẬN TỔ CHỨC

THỨ SÁU NGÀY 1, THÁNG 4, NĂM 2011
Trang liên hệ: Biểu tình trước toà Bạch Cung cho Tự Do & Dân Chủ tại Việt Nam

Nguồn: PICASA Nguyễn Văn Đặng

 

Đăng ngày Chúa Nhật, APR 3rd, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH