Dạ tiệc Xuân Canh Dần
Gây quỹ Thương Phế Binh QL/VNCH

Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận tổ chức
Ngày Thứ 7, mùng 9, tháng 1, năm 2010

Ban tổ chức: Từ trái sang phải: Mũ Đỏ Nguyễn Văn Mùi (Hội trưởng) & phu nhân, hai thành viên trong Ban tổ chức Dạ tiệc

Mũ đỏ Lý Thanh Phi đọc chương trình Dạ tiệc

Mũ đỏ Nguyễn Văn Mùi đọc diễn văn khai mạc Dạ tiệc

Các Mũ đỏ trong Ban Tiếp Tân

Đại diện Hội Cựu SVSQTB/HTĐ

Đại diện Hội Cựu TQLC/HTĐ

Đại diện Hội Cựu Không Quân/HTĐ

Hội Cựu Gia Đình Mũ Đỏ/HTĐ

Quan Khách dự tiệc


Nhạc nền: Nhảy Dù Hành Khúc (Hợp xướng)