Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Xuân Canh Dần
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Chúa Nhật, 14 Tháng 2, Năm 2010


Nhạc nền: Quốc ca VNCH (Hoà tấu)