THU VÀNG HỘI NGỘ BIỆT ĐỘNG QUÂN,
NHA KỸ THUẬT, & BIỆT KÍCH DÙ
Chúa Nhật ngày 14, tháng 11, 2010

 

Nhạc nền: Biệt Động Quân Hành Khúc (Hợp xướng)

 

 

Đăng ngày Thứ Bảy, NOV 20, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH