Liên HỘi CỰu ChiẾn Sĩ Vùng Hoa ThỊnh ĐỐn & PhỤ cẬn
Thương xá Eden, thành phỐ falls Church, virginia, hoa kỲ


Nhạc nền: Hồn Tử Sĩ (Hoà tấu)