Xuân Kỷ Sửu 2009
DẠ TIỆC GÂY QUỸ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ & Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận.
Nhà hàng Thần Tài, Arlington, Virginia, Hoa Kỳ


Nhạc nền: Huynh Đệ Chi Binh (Hợp xướng) (PDF)