Đêm Hội Ngộ Cựu SVSQ Trừ Bị/VNCH - Nhà hàng Thần Tài, Virginia.  USA


Nhạc nền: Thủ Đức Hành Khúc (MIDI) (PDF)