Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Vùng Phụ Cận
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Thứ Hai ngày 25, Tháng 5, Năm 2009


Nhạc nền: TheLightCavalryOverture (Hòa tấu)