Hình ảnh Xuân Kỷ Sửu 2009
Hội Thân Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Miền Đông Hoa Kỳ
Thứ 7 ngày 18 tháng 4, năm 2009
Nhà hàng Thần Tài, Arlington, Virginia, Hoa Kỳ

Ảnh số 1 - Hàng đầu: Đại diện Hội SQTB/VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn là cựu chiến sĩ Nguyễn Kim Hùng Hội trưởng Hội SQTB/VNCH, HTĐ.
Người ngồi bên cạnh là 1 chiến binh Hoa Kỳ (con trai của cựu chiến sĩ-NKH).

Ảnh số 2 - Đại diện SĐND/VNCH vùng HTĐ
Người thứ 2 từ trái sang phải: Cựu chiến sĩ-Nguyễn Văn Mùi, Hội trưởng GĐMĐ/VNCH, HTĐ,
người ngồi bên cạnh là phu nhân của cựu chiến sĩ-NVM.

Ảnh số 3 - Các anh em cựu chiến sĩ-GĐMĐ/VNCH, HTĐ

Ảnh số 4 - Ban tổ chức Hội Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG)/VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận.

Ảnh số 5 - Ca sĩ Hội CSQG/VNCH, HTĐ.

Ảnh số 6 - Ban nhạc Hội CSQG/VNCH, HTĐ.

Ảnh số 7 - Ca sĩ Anh Khoa đến giúp vui cho buổi dạ tiệc do Hội CSQG/VNCH, HTĐ tổ chức.

Ảnh số 8 - Ca sĩ Anh Khoa đang tâm sự với khán giả trong buổi dạ tiệc do Hội CSQG/VNCH, HTĐ tổ chức.


Nhạc nền: Nhạc êm (Hoà tấu)