Hội Cựu Sĩ Quan Trừ Bị vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tổ chức
Ngày 24 tháng 4, năm 2009 tại thương xá Eden
Thành phố Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ


Nhạc nền: Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc (Hợp xướng) (PDF)