Đã diễn ra tại thương xá Eden, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ
Thứ sáu ngày 24, tháng 4, năm 2009
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận tổ chức

Năm Anh Hùng Tử Sĩ Việt nam Cộng Hoà trên đây đã tuẫn tiết Ngày 30 tháng tư, năm 1975

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã bị bọn cộng sản hành quyết tại sân vận động Cần Thơ
Ngày 14 tháng 8 năm 1975


Nhạc nền: Hồn Tử Sĩ (Hoà tấu)