Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận


Nhạc nền: Nhac. êm (Hoà tấu)

Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2009...