CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG

(WE WANT TO LIVE)

 

Đạo Diễn: Vĩnh Noãn - Diễn Viên: Lê Quỳnh, Mai Trâm....
______________________________ ___________________
Lời giới thiệu: Cuốn phim "Chúng Tôi Muốn Sống" trình bày cuộc đời của đại đội trưởng Vinh trong quân đội Việt Minh như biết bao thanh niên trí thức đã bị Đảng Cộng sản VN lợi dụng lòng yêu nước. Anh là một chiến sĩ quốc gia, hăng say chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam trong cuộc Kháng Chiến chống Thực dân Pháp. Anh trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản bạo tàn khi "cách mạng thành công" - Bố, mẹ của Vinh, cùng với biết bao nạn nhân vô tội khác đã bị chôn sống, xử tử man rợ trong các cuộc gọi là "Đấu Tố Cải Cách Ruộng Đất" tại Bắc Việt, vào giữa thập niên 1950 (dưới sự chỉ đạo, "cố vấn" của quan thầy Cộng sản Trung quốc). Cảnh mở đầu và kết thúc của phim này là hình ảnh của "thuyền nhân" đại đội trưởng Vinh, với chiếc thuyền mong manh đang tìm cách vượt tuyến vào miền Nam VN Tự Do - 50 năm sau, ngay tại thủ đô quan tham CSVN: Hà Nội, và nhiều nơi trên toàn cõi Việt Nam, bọn ác ôn côn đồ VC đang tái diễn đòn "Đấu Tố" để hòng mong cản bước tiến Dân Chủ Hóa Việt Nam. Lịch sử ô nhục và đẫm máu của Đảng Cộng sản VN cần phải được chấm dứt, càng sớm càng tốt !!!

Lời giới thiệu trích từ: http://www.tdngonluan.com/tailieu/tl_phim_chungtoimuonsong.htm

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/e7RW4SygL1s

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/-ye5QfFyVMo

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/sZ_urMMnKjM

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/Mf9n5KbUOS4

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/XLMUObNE_K4

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/MRZy7RthT3s

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/QxkfqkQgnfA

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/aRdEstInPQ8

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/FKfCo4ANghY

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/fRuP5eWnb6U

 

Bản hướng dẫn xem phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG:

PHẦN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Ghi chú: Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/XsA8Dof-qh8

 

CÁCH LƯU TRỮ PHIM VỀ MÁY (Phim ở dạng MP4)
Muốn lưu trữ vĩnh viễn về máy mình, bạn right-click trên mỗi cuốn phim [đánh số từ 1 - 11] ở dạng MP4 dưới đây & chọn "Save Target As"
Ghi chú: khổ (size) mỗi văn kiện dưới đây trung bình từ 20-22MB

CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG - PHẦN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Chúng tôi muốn Sống | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

Nguồn: Internet E-mail by độc giả chuyển

 

PHỤ LỤC

  

Xem thêm về TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ ở các links dưới đây:

.... và ở nước Việt Nam ta có tên trùm Cộng sản phản quốc HCM dưới đây:

 
SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH (Phim tài liệu tiếng Việt - Aug 1st, 2010)

Tội Ác của Đảng Cộng sản Nga sô | Trò chuyện với Lenin

Chúng tôi muốn Sống | Cách lưu trữ phim | Phụ lục | Đầu trang

 

 

Đăng ngày Chúa Nhật, January 15th, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A72-SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH