TRANG THIẾU SINH QUÂN VNCH

Huy Hiệu QL-VNCH

CÁC TRANG ĐIỆN TỬ THIẾU SINH QUÂN VNCH

Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH
Gia Đình Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa Dallas & FortWorth Texas
Thiếu Sinh Quân Bắc Cali
Hình ảnh xưa về Trường TSQ VNCH
Hoài Việt Blog - Tổng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH

PHỤ LỤC

Trận đánh cuối cùng của TSQ... | Đầu trang

Thiếu Sinh Quân VNCH Diễn Hành Ngày Quân Lực VNCH

Ghi chú: bấm nút "Play" để xem phim. Nếu màn ảnh không có hình hay bị ngắt quãng
thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/52wuiA2buFs.

THIU SINH QUÂN VNCH HÀNH KHÚC

Ta là đoàn Thiếu Sinh Quân Việt Nam
Mai này đều bước theo gương đàn anh
Không nề đường trường gian lao nguy khó
Đang chờ đoàn ta hỡi Thiếu Sinh Quân

Ta đi lên vai chen vai cất vang muôn tiếng cười
Ta xây dựng ngày mai muôn dân Nam đón chờ ta đó.
Hôm nay đây ta siêng năng đến khi xa mái trường
Mang tài năng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà
ĐK: Đoàn ta con người chiến sĩ quốc gia
Máu hồng hùng anh kết thành ta đó
Nhớ rằng đoàn quân bách chiến ngày mai
Huy hoàng đều trông ngóng nơi đoàn ta.

Kết: Ta là đoàn Thiếu Sinh Quân Việt Nam
Học hành để đắp xây cho ngày mai
Em nguyền đồng lòng xây tương lai sáng
Không làm hổ thẹn tiếng Thiếu Sinh Quân.

Ghi chú: bấm nút "Play" để xem phim. Nếu màn ảnh không có hình hay bị ngắt quãng
thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/bYccn4w4bvA.

Nhạc nền: Hòa tấu TSQ Hành Khúc (MIDI MP3) (Nhạc bản PDF)

THIẾU SINH QUÂN VNCH HÀNH KHÚC

Ghi chú: bấm nút "Play" để xem phim. Nếu màn ảnh không có hình hay bị ngắt quãng
thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/WK0Ch6Gn8do.

TRANG HÌNH ẢNH

TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN QL-VNCH - VŨNG TẦU

CÁC BÀI VIẾT VỀ THIẾU SINH QUÂN VNCH

Trận đánh cuối cùng của TSQ... | Trang TSQ VNCH | Đầu trang

 

 

Đăng ngày Thứ Sáu, March 30th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH