MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972

Xem trực tiếp trên hệ thống YouTube: http://youtu.be/0ghuOHyY-Uk

 

Nguồn: BKT sưu tầm trên Liên mạng toàn cầu

 

 

Đăng ngày Thứ Bảy, July 21st, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH