Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...Dưới bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Cờ Việt Nam, Cờ Dân Tộc, Cờ Lịch Sử...

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 ĐEN 1975 - NĂM THỨ 37 - 2012

VỀ NGƯỜI LÍNH CHIẾN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
(Xin đợi chốc lát nếu chưa thấy hình hiện trên màn ảnh)
APRIL 27th, 2011

Thân gởi các anh em KBC,
Mời xem lại những đoạn đường chúng ta đã đi qua, phim dài, các bạn cứ nhẩn nha xem...
Tuyệt vời!
Đây là những chuyện khó tin nhưng có thật. Những đoạn phim dưói đây từ một cán binh CS đã vượt Trường Sơn đánh dọc khu Mỏ Vẹt, Thiện Ngôn, Tống Lê Chân, Kampong Chàm… gởi cho tôi “với lòng kính trọng”. Người cán binh này bây giờ là một GS Anh Văn tại thị xã Hà Đông mà tôi đã có dịp nói chuyện với ông trong chương trình TCĐM năm trước. Mời các anh chị xem,
Thân mến,
PM


Người lính Cộng Hòa trong mắt chúng tôi. Những đoạn Video ngắn Tuyệt Vời, xem để ghi nhớ công ơn của những vị anh hùng dân tộc. Mời các bạn bấm nút "Play" dưới đây để xem hình ảnh kiêu hùng của Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà:

PHẦN i - NHỮNG VÌ SAO THỜI LỬA ĐẠN

Bản hướng dẫn xem chiếu bóng: Bạn bấm vào các con số để xem từng đoạn phim dưới đây

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10


PHẦN II - NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

PHẦN III - NHỚ VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 ĐEN (pOWER pOINT pRESENTATION)

Nguồn: Internet E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN i - NHỮNG VÌ SAO THỜI LỬA ĐẠN

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Phần II Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN iI - NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa - 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Phần I Đầu trang


Nguồn: Internet E-mail

Đăng ngày Thứ Tư, APR 27th, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH