LỜI CUỐI CHO QUÂN THÙ 

"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến,
tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi.
Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi.
Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi.

Tôi chiến đấu cho tự do của người dân.
Tôi có công mà không có tội.
Không ai có quyền kết tội tôi.
Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy.
Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi.
Xin đừng bịt mắt!
Đả đảo cộng sản!
Việt Nam muôn năm.
"Đại Tá Binh chủng Biệt Động Quân QL-VNCH, cựu Thiếu Sinh Quân QL-VNCH,
Hồ Ngọc Cẩn, Anh Hùng nước Nam muôn thuở!

(Hình minh họa)

Lời bàn: Người Việt yêu nước không bách hại người Việt yêu nước bằng cách này,
chỉ có quân cướp nước & quân bán nước mới nhẫn tâm thế đó....

 

Những bài viết về Đại tá HỒ NGỌC CẨN: Đại Tá HNC, AHVQVT | Đại tá HNC Là Biểu tượng... | Lời Cuối Cho Quân Thù | Đầu Trang

 

 

Nguồn: Người chờ lâu: http://johnnguyendanchu.blogspot.com/2011/03/mieng-luoi-con-nguoi.html

 

Đăng ngày Thứ Tư, September 28th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH