Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn NămCờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

Đọc bài phỏng vấn của RFA để ghi nhận thêm bằng chứmg bán nước cho ngoại bang của bọn csbv

 
ĐỊA PHƯƠNG QUÂN & NGHĨA QUÂN QL-VNCH
NGẬM NGÙI TƯỞNG NIỆM 39 NĂM GIỖ TRẬN HOÀNG SA

 

 

Hội ĐPQ & NQ California, Hoa Kỳ

Nguồn: Internet E-mail by Lê Phi Ô, ĐPQ/QLVNCH chuyển 

Đọc bài phỏng vấn của RFA để ghi nhận thêm bằng chứmg bán nước cho ngoại bang của bọn csbv

 

Đăng ngày Thứ Hai, January 21, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH