Kính mời quí vị xem cuốn phim dưới đây:
(Xin đợi chốc lát nếu chưa thấy hình hiện trên màn ảnh)
TẬP 5 GỒM 2 PHẦN: A, B và HẾT

SỰ ThẬt vỀ HỒ Chí Minh  - TẬP 1 TẬP 2 TẬP 3 TẬP 4 TẬP 5 (A,B)

 

TẬp 5 - A, B, Đầu trang 

TẬp 5 - A, B, Đầu trang 

 

HẾT