Kính mời quí vị xem cuốn phim dưới đây:
(Xin đợi chốc lát nếu chưa thấy hình hiện trên màn ảnh)
TẬP 4 GỒM 2 PHẦN: A, B

SỰ ThẬt vỀ HỒ Chí Minh  - TẬP 1 TẬP 2 TẬP 3 TẬP 4 (A,B) TẬP 5

 

TẬp 4 - A, B, Đầu trang


 

TẬp 4 - A, B, Đầu trang

 

TẬP 1 TẬP 2 TẬP 3 TẬP 4 (A,B) TẬP 5, Đầu trang