Kính mời quí vị xem cuốn phim dưới đây:
(Xin đợi chốc lát nếu chưa thấy hình hiện trên màn ảnh)
TẬP 3 GỒM 3 PHẦN: A, B, C

SỰ ThẬt vỀ HỒ Chí Minh  - TẬP 1 TẬP 2 TẬP 3 (A,B,CTẬP 4 TẬP 5

 

TẬp 3 - A, B, C, Đầu trang

 

TẬp 3 - A, B, C, Đầu trang


 

TẬp 3 - A, B, C, Đầu trang

 

TẬP 1 TẬP 2 TẬP 3 (A,B,CTẬP 4 TẬP 5, Đầu trang