Kính mời quí vị xem cuốn phim dưới đây:
(Xin đợi chốc lát nếu chưa thấy hình hiện trên màn ảnh)
TẬP 2 GỒM 3 PHẦN: A, B, C

SỰ ThẬt vỀ HỒ Chí Minh  - TẬP 1 TẬP 2 (A,B,CTẬP 3 TẬP 4 TẬP 5

 

TẬp 2 - A, B, C, Đầu trang

 

TẬp 2 - A, B, C, Đầu trang

 

TẬP 2 - A, B, C, Đầu trang


 

TẬP 1 TẬP 2 (A,B,CTẬP 3 TẬP 4 TẬP 5, Đầu trang