Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

Lịch sử Chiến tranh Việt Nam
THE TRUTH ABOUT THE VIETNAM WAR
SỰ THẬT VỀ CUỘC CHIẾN VIỆT NAM &
Cộng sản Bắc Việt đã đầu hàng... Quân Đồng minh


      

 

 

 

 

      

 

Mỹ đã giải mật!
Bắc Việt đã gửi thư đầu hàng Mỹ vô điều kiện năm 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Muốn xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by TS Tạ Cự Hải, đương kim Chủ tịch LHCCS/HTĐ & PC chuyển

Đăng ngày Thứ Tư, July 16, 2014
Cập nhật hóa ngày Thứ hai, May 11, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH